7. Veelgestelde vragen

Inhoudsopgave

Algemeen

Waar kan ik de Governance Code Cultuur 2019 bestellen?

De Governance Code Cultuur is te gebruiken via deze site. De Code is ook in printversie beschikbaar: u kunt de pdf-versie hier downloaden en/of de hard-copy bestellen via de webshop van Cultuur+Ondernemen.

Waarvoor kunnen wij het logo van de Governance Code Cultuur gebruiken?

U kunt het logo gebruiken om te laten zien dat uw organisatie de Governance Code Cultuur toepast. Indien u het logo gebruikt, wordt u geacht de Code toe te passen en dit te verantwoorden. U vindt het logo hier.

Is de Governance Code Cultuur verplicht?

De Governance Code Cultuur is een instrument om te gebruiken voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Toepassing wordt gevraagd in subsidieregelingen van overheden en fondsen. Toepassing is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Indien u de Code toepast, wordt van u verwacht dat u bij de principes het ‘pas toe én leg uit’ beginsel hanteert voor de verantwoording.

Is de Governance Code Cultuur ook beschikbaar in het Engels?

Alle informatie die we beschikbaar hebben in het Engels, waaronder de vertaling van de Governance Code Cultuur, kunt u vinden op deze pagina voor Engelstaligen.

Inhoudelijk

Zijn er verschillende besturingsmodellen?

Er bestaan meerdere besturingsmodellen. De meest gangbare in de culturele sector zijn echter het bestuur-model en het raad-van-toezicht-model.

Hoe evalueren we het bestuur/de raad van toezicht?

De evaluatie is een door het bestuur/de raad van toezicht zelf uitgevoerde, gestructureerde analyse van zijn functioneren. Tijdens de evaluatie komen onderwerpen aan bod die tijdens een reguliere bestuursvergadering niet onder de aandacht komen. Een van de mogelijkheden is om gebruik te maken van de door Cultuur+Ondernemen ontwikkelde Zelfevaluatiescan.

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige code?

De Governance Code 2019 is geheel vernieuwd. De vier grootste wijzigingen zijn:

  • Verantwoording pas toe én leg uit over alle principes
  • Maatschappelijke doelstelling
  • Taakverdeling bestuur en toezicht
  • Belangenverstrengeling, ongewenste belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang

Lees meer in dit artikel.

Regelgeving

Wat is de stand van zaken m.b.t. het wetsontwerp bestuur en toezicht rechtspersonen?

Het wetsontwerp is op 28 januari 2020 goedgekeurd door de Tweede Kamer.
De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 31 maart 2020 een voorlopig verslag uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan.
Wanneer de wet precies ingaat, is op dit moment (december 2020) nog onduidelijk.
De laatste stand van zaken vindt u hier.