Governance Code
Cultuur 2019

Een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector

Deze versie van de Code is geldig vanaf 1 januari 2019. De Governance Code Cultuur 2014 is van toepassing op de verantwoording over 2018.

Leeswijzer

De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde sector.

Ontdek de 8 principes van de Governance Code Cultuur 2019 en hoe u ze in de praktijk kan toepassen. Het voorwoord geeft inzicht in de ontwikkelingen die tot de nieuwe thema’s in de Code hebben geleid en de toelichting geeft aan hoe u de Code gebruikt.

U kunt de publicatie ook bestellen of downloaden.

Voor het jaarverslag over 2018 kunt u ook nog gebruik maken van de Governance Code Cultuur 2014.

Cookiegebruik

Ik accepteer Nee, liever niet