Verdieping Van bestuur naar raad van toezicht

Stichting Lezen is de landelijke organisatie voor leesbevordering en literatuureducatie. ‘De laatste jaren zijn we in omvang gegroeid wegens een aantal tijdelijke projecten’, vertelt directeur Gerlien van Dalen. ‘Het bestuur had de verantwoordelijkheden al aan mij overgedragen, maar we hadden officieel nog geen raad van toezicht-model.’ Cultuur+Ondernemen heeft de stichting geadviseerd bij de overgang van een bestuur-model naar een raad van toezicht.

Stichting lezen gaat van bestuur-model naar Raad van Toezicht
Gerlien van Dalen (©Jørgen Koopmanschap)

Gerlien van Dalen, directeur van Stichting Lezen: “Recent is onze stichting in omvang gegroeid. We hebben wat medewerkers in dienst genomen voor tijdelijke projecten, en zitten nu met ongeveer zestien man op kantoor. Dat wordt vaak ook gezien als een bestuurlijk omslagpunt. Het bestuur had mij als directeur al gemachtigd hun verantwoordelijkheden over te nemen, maar we waren nog niet formeel over naar een raad van toezicht-model.”


“We hadden die overgang ook zelf kunnen doen, maar dan had het veel meer tijd en energie gekost. Het leek ons een verstandig besluit deskundigheid van buitenaf in te schakelen. Er zijn specifieke eisen aan een raad van toezicht verbonden, en we wilden zeker weten dat we het gesprek voerden met de juiste voorwaarden en documenten voorhanden.”

Stichting lezen gaat van bestuur-model naar Raad van Toezicht
©Jørgen Koopmanschap

“Samen met Martine Fransman, adviseur bij Cultuur+Ondernemen, hebben we goed gekeken naar de Governance Code Cultuur, oftewel de regels voor goed bestuur. We hebben die codes tegen het licht gehouden in het kader van onze eigen organisatie. Het ging vooral om het formaliseren van de verandering die we al in gang hadden gezet.”

“De expertise die we hoopten bij te schakelen, was er zeker bij Cultuur+Ondernemen. De adviseur beschikte niet alleen over veel kennis, maar ook praktijkervaring. We hebben goede voorzetten gekregen, waarop we konden voortbouwen. Die schetsen zijn voor een groot deel generiek, wij hoefden alleen nog aan te vullen. De documenten die we van de adviseur kregen vormden een goede basis voor de discussie binnen het bestuur.” “De overgang is gerealiseerd, maar de transitie is nog niet helemaal klaar. Het huidige bestuur is de raad van toezicht geworden, maar er zijn nog een aantal vacante posities die we willen opvullen. Daarvoor zijn we nu profielen aan het opstellen. Ook zijn we nog bezig met een aantal reglementen, zoals een reglement voor de auditcommissie. We zijn heel tevreden over de hulp die we daarbij hebben gekregen.”

Cookiegebruik

Ik accepteer Nee, liever niet