Verdieping Opleidingsaanbod bestuurders en toezichthouders

Cultuur+Ondernemen is voor een opleidingsaanbod voor bestuur en toezicht een samenwerking gestart met drie partners: crmLiNK, het Nationaal Register en Universiteit Utrecht LinC. We zijn blij dat deze ervaren opleiders een toegankelijk en op de cultuursector toegesneden opleidingsaanbod op het gebied van governance gaan aanbieden.

De coronacrisis maakt culturele organisaties kwetsbaar en daarmee is de noodzaak voor goed bestuur en toezicht groter dan ooit.

Waarom gaat Cultuur+Ondernemen deze partnerships aan?
We zien de laatste tijd dat de vraag vanuit bestuur en raden van toezicht naar een passend opleidingsaanbod groeit, terwijl het ontbreekt aan een op de cultuursector toegesneden aanbod. Wij werken daarom samen met opleidingsinstituten en inhoudelijk experts van binnen en buiten de sector om kennis te ontwikkelen en beschikbaar te stellen aan de culturele sector. Ten slotte vinden we het belangrijk om als houder van de Governance Code Cultuur binnen de verschillende programma’s bij te dragen aan de kennis en toepassing van de Code.

Wilt u zich verder ontwikkelen als bestuurder of toezichthouder? Wilt u graag van experts van binnen en buiten de sector leren over de laatste stand van zaken op het gebied van governance? Bent u een nieuwe toezichthouder in de cultuur? Bent u een ervaren toezichthouder en wilt u sparren over complexe dilemma’s met andere bestuurders en toezichthouders? Kijk dan op de websites van onze partners:

Logo's partners leergangen

Cookiegebruik

Ik accepteer Nee, liever niet