Stap 1 Jouw idee, plan of project

Het startpunt, hét fundament van een financieringstraject, is het beschrijven en scherpstellen van je idee en de achterliggende artistieke visie. De ervaring leert dat, hoe concreter je beeld is van wat je wilt gaan doen of ondernemen, hoe eenvoudiger de vervolgstappen zullen zijn.

Omschrijf je idee zo concreet mogelijk. Op deze manier kun je ook beter zien of jouw idee misschien nog wat moet rijpen. Juist omdat je je plan zal gaan pitchen, is het van belang je idee zo helder mogelijk te omschrijven.

Voorbeelden van ideeën

 • Een film maken (animatie, speelfilm, documentaire enzovoort) en/of tonen op festivals;
 • Haalbaarheidsonderzoek doen naar de (door)ontwikkeling van je product of activiteit;
 • Een publicatie vervaardigen (oeuvre-overzicht, verslaglegging van een project, kunstenaarsboek);
 • Een performance uitvoeren voor publiek;
 • Een tentoonstelling bij een galerie of culturele instelling;
 • Productie en distributie van een muziekalbum;
 • Uitvoering van een tour (muziek, theater enzovoort);
 • Het mogelijk maken van een artist in residency;

Om misverstanden te voorkomen:
Je idee hoeft niet over een geheel nieuw project te gaan, maar kan ook gericht zijn op de verdere ontwikkeling van iets dat al bestaand.

Jouw idee onderscheiden, hoe doe je dat?

Fases van een idee of project

In welke fase bevindt jouw idee of project zich? Er zijn diverse fasen te onderscheiden:
1. Ontwikkeling van het idee tot een concept tot een project;
2. Onderzoek naar de toepasbaarheid of haalbaarheid;
3. Uitvoering en realisatie;
4. Reflectie, een terugblik op hoe het project verlopen is.

Voorbeeld
Bij het uitbrengen van een album inclusief promotietour zijn verschillende fases te benoemen. Moet de muziek nog worden geschreven, zijn de demo’s al klaar, of zit je nog in de productiefase? Of ben je al met de distributie, verkoop of met de organisatie van je tournee bezig?

Casus: Heiko Balster

Heiko Balster is een ontwerper die in eigen beheer producten ontwerpt, ontwikkelt en produceert. Hij richt zich daarbij op het domein 'de gedekte tafel' dat hij ziet als het sociale middelpunt een huishouden. In zijn praktijk heeft Heiko inmiddels meerdere bronnen van financiering aangeboord. Lees meer...

Casus: Bruno van den Elshout

Kunstenaar Bruno van den Elshout initieerde in 2012 hij het project NEW HORIZONS. Ieder uur van de dag, zeven dagen per week, een jaar lang, werd er met een slimme camera-installatie een foto gemaakt van de horizon van de zee vanaf een hoteldak in Kijkduin, Den Haag. Het project resulteerde in tentoonstellingen, evenementen en een boek. En een financiering van maar liefst €100.000. Zijn route naar financiering van het project NEW HORIZONS is innovatief te noemen. Zonder een fonds of subsidiegever aan te schrijven betrok hij partners en publiek bij zijn project. Dat leverde hem niet alleen financiering op, maar ook inspiratie. Lees meer...

Culturele Financieringsmarkt

Met jouw idee betreed je de culturele financieringsmarkt waar aanvragers, waaronder wie jij dus, en de financiers elkaar ontmoeten. Het is daarom zaak om jezelf goed te ‘verkopen’. Geef aan wat jouw idee onderscheidt van dat van anderen. Voeg je iets nieuws toe aan het culturele landschap, of is jouw idee om andere redenen boeiend of relevant Heb je kennis, mankracht en middelen voorhanden om je ambitie waar te maken? Waarom ben jij de aangewezen persoon bent om dit idee te gaan realiseren.

Actie Formuleer je idee zo concreet mogelijk

Probeer je idee op maximaal anderhalf A4'tje te beschrijven. Ga daarbij in op de volgende vragen:

 • Wat is je idee?
 • Gaat het om iets nieuws of om de ontwikkeling van iets bestaands?
 • In welke fase van de creatiecyclus zit je idee?
 • Is het ambitieus en zo ja waarom?
 • Waar heb je geld voor nodig?
 • Wat is de aanleiding voor je idee?
 • Wat is je motivatie - vanuit welke drive of artistieke en/of financiële motivatie wil je dit project lanceren?
 • Is je idee bijzonder of onderscheidend? Zo ja waarom?
 • Voor wie is dit project vooral bedoeld?
 • Hoe weet je dat er behoefte aan is?
 • Waarom ben jij de aangewezen persoon om dit idee uit te gaan voeren?

Cookiegebruik

Ik accepteer Nee, liever niet