Stap 4 Hoe regel je financiering?

Je weet waarvoor je financiering zoekt en wat je financieringsbehoefte is. Je hebt - in ieder geval op hoofdlijnen - inzicht in welke financieringsbronnen relevant voor je zijn. En je weet in welke volgorde je de beoogde financiers wil benaderen. Nu komt het erop aan. Hoe regel je je financiering?

Of het nu een leasemaatschappij, je familie of een bank is, van belang is dat je (een) financier(s) ervan overtuigt dat je het geleende geld gaat terugverdienen. Twee aspecten zijn in het bijzonder van belang: het trackrecord en de vooruitzichten en van je onderneming. Maar er is meer.

Als er een zekerheid op je productiemiddel gevestigd wordt, wil de financier graag weten hoeveel het waard is, ook na een paar jaar. Vaak kan je een leverancier vragen een inschatting te maken van die waarde. Soms vraagt de financier zelfs om een terugkoopverklaring. Dit helpt een financier een betere risico-inschatting te maken van jouw financieringsaanvraag.

Het verdient aanbeveling een zogenaamd financieringsmemorandum op te stellen. Een document waarin jij je presenteert. In de bankwereld zeggen ze wel eens dat het gaat op de Tent, de Vent en de Cent.

De Tent, De Vent en De Cent

  • Tent: met de tent word je project, praktijk, onderneming of instelling bedoeld. Waarvoor is financiering nodig? Waarom is dat een logisch vervolg op bijvoorbeeld het trackrecord of kansen die in de toekomst liggen?

  • Vent: dit kan natuurlijk ook een vrouw zijn en een onderneming of instelling. Waar het om gaat is dat je je op overtuigende wijze presenteert. En dat jij over de competenties en vaardigheden beschikt om waar te maken wat je wil en in staat zal zijn de financiering terug te betalen.

  • Cent: Last but not least, hoeveel financiering is er nodig? Hoe wordt dat onderbouwd? Hoe ziet de beoogde financieringsstructuur eruit? Hoe wordt het terugverdiend? Wat zijn de risico’s dat het minder loopt dan voorzien? Is er een plan B? Zijn er zekerheden?

Het zijn logische vragen, die niet altijd makkelijk te beantwoorden zijn, laat staan te vertalen naar een financieringsmemorandum. Toch wijst de praktijk uit dat een dergelijke aanpak kan werken om financiers te overtuigen. Bijgaand tref je een handreiking aan voor het inrichten van een dergelijk financieringsmemorandum. Het is maatwerk, dus wijk er vanaf wanneer je denkt dat het je verhaal ten goede komt. Verwijs steeds zoveel mogelijk naar bijlagen, dat beperkt de lopende tekst tot enkele A4’tjes.

1. Wie ben je?

Beschrijf kort wie je bent. Zorg dat je een pakkend profiel kunt neerzetten van jezelf en je onderneming: wat heb je al gedaan, wat is je trackrecord, wat zijn belangrijke mijlpalen, heb je prijzen gewonnen, is er over je geschreven in de pers? Hoe ziet je praktijk er tot op heden uit? De financier wil het gevoel hebben dat de aanvrager met een gezonde praktijk en de juiste competenties de aanvraag doet. Beschrijf dus ook op welke aspecten je expertise en diensten van derden inhuurt. Voeg een C.V. en bijvoorbeeld artikelen uit de media als bijlage toe. En wellicht kunnen partijen waar je mee gewerkt hebt iets over je zeggen.

2. Propositie

Waar vraag je financiering voor aan en waarom? Kernpunt hierbij vormt de offerte of een begroting van wat je wil aanschaffen. Zet helder maar beknopt uiteen waarom het voor jouw praktijk of onderneming van belang is te investeren in het betreffende bedrijfsmiddel. Betreft het een vervanging, een toevoeging, of gaat het je bedrijfsprocessen verbeteren? Bijvoorbeeld omdat je nu zelf 3D kan printen in plaats van dat steeds te moeten uitbesteden. Benoem ook eventuele bijzonderheden en verwijs naar bijlagen.

3. Financiële plaatje

Wat wordt het financiële plaatje? Het gaat erom dat je laat zien dat je de investering in de komende jaren gaat terugverdienen. Laat je financiële trackrecord zien en geef een prognose van de komende jaren.

4. Structuur

Wie gaat de financiering aan? Koop het privé of koopt je onderneming het productiemiddel? In andere woorden: hoe wil je de aankoop en toekomstige exploitatie juridisch structureren? Dit is belangrijk om over na te denken. Neem ook fiscale aspecten in de beschouwing mee, zoals omzetbelasting. Kan je die terugvorderen? En wanneer ontvang je die terug? Kan je dat zelf voorfinancieren of doet de financier dat?

5. Financieringsvraag

Stel scherp hoeveel geld je precies nodig hebt en maak inzichtelijk hoe en wanneer je het gaat terugbetalen. Is er sprake van een zekerheid? Bepaal ook hoe ‘hard’ deze zekerheden zijn (en of ze hard genoeg zijn voor de financier(s) in kwestie). Bijvoorbeeld een terugkoopverklaring van een leverancier. Kan je die niet krijgen, dan heb je wellicht referentiebedragen van de tweedehandsmarkt?

6. Risicoanalyse

Het woord risico viel al. Het gaat er om de risico’s goed in beeld te brengen en te beheersen. Maak een zorgvuldige afweging welke risico’s je wel of niet wil lopen. Door risico’s te benoemen en daar beheersmaatregelen aan te koppelen wek je vertrouwen bij je financier.

7. Contractvorming en nazorg

Als het tot een financiering komt: zorg dan voor een heldere contractuele vastlegging van de over en weer geldende rechten en plichten. Weet waarvoor je tekent en laat je indien nodig bijstaan door een deskundige, bijvoorbeeld een jurist.
Een goede nazorg is cruciaal. Elke financier verbindt eigen voorwaarden aan de financiering. Zorg dat je de gestelde verplichtingen nakomt. Daarmee zorg je er ook voor dat je toekomstbestendige relaties met financiers opbouwt en in de toekomst weer een beroep op ze kan doen.

Cookiegebruik

Ik accepteer Nee, liever niet