Stap 3 Gestapeld financieren

Kan je je investering financieren met eigen geld, eventueel aangevuld met een bancaire lening of een cultuurlening? Dan is het realiseren van die financiering nog vrij overzichtelijk. Maar het komt steeds vaker voor dat je ook een beroep zult doen op alternatieve vormen van financiering. Je betreedt dan het terrein van Gestapeld Financieren.

Gestapeld Financieren betekent je financiering samenstellen uit meerdere financieringsbronnen, inclusief vormen van alternatieve financiering. Dat maakt het financieringsvraagstuk complexer. Iedere financier heeft zijn eigen achterliggende waarden en motieven, verschillende percepties op rendement, risico en zekerheden, van elkaar verschillende voorwaarden en een verschillende mate van toegankelijkheid.

En last but not least nemen de kosten toe. Enerzijds door de (afsluit)provisies die financiers vragen, anderzijds vraagt het om meer maatwerk en advies.

Maar laat je hierdoor niet afleiden. De meest gevolgde route naar financiering is dat je eerst bepaalt hoeveel eigen middelen je kan inzetten, eventueel aangevuld met FFF (Family, Friends, Fans). Misschien is dat al genoeg. Vervolgens ga je de financieringsmogelijkheden van een cultuurlening, bank of andere financiers na.

Het is duidelijk: het vinden van financiering is maatwerk. De samenstelling (of beter: stapeling) van financieringsbronnen zal steeds verschillend zijn.

Denk goed na in welke volgorde je financiers benadert. Je positie naar een financier toe wordt sterker naarmate je al meer financiers aan boord hebt. Financiers vinden inleg van eigen middelen belangrijk, een teken dat je geloof hebt in de beoogde investering en dat je bereid bent risico te nemen. Een financier kijkt ook naar welke andere financiers al aan boord gestapt zijn, al dan niet voorwaardelijk in afwachting van overige financiers.

Cookiegebruik

Ik accepteer Nee, liever niet