Stap 2 Financieringsbronnen

We zetten de financieringsbronnen die je kan inzetten voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen voor je op een rij:

Eigen vermogen

Als je zelf, of binnen je onderneming of stichting voldoende reserves hebt opgebouwd of hebt gespaard, kan je een bedrijfsmiddel uit eigen middelen betalen. Je moet het geld dan wel voor langere tijd kunnen missen. Immers, je moet voldoende eigen vermogen behouden als buffer voor tegenvallers, mindere tijden en/of om te voorzien in je werkkapitaal.

Lening van familie, vrienden en fans

Als je het geld niet zelf hebt of niet kan missen, kan je aankloppen bij familie, vrienden of fans. Ze worden samenvattend FFF genoemd (Family, Friends, Fans). Het kapitaal dat door deze groep bekenden wordt verschaft, wordt ook wel ‘love money’ genoemd. Omdat de directe omgeving jou kent en dus ook je kwaliteiten, zullen zij het risico op een investering in een bedrijfsmiddel doorgaans lager inschatten dan een onbekende derde, zoals een bank. Door dit lager ingeschatte risico is de investeringsbereidheid onder deze groep ook groter. Dit is echter niet de enige reden voor verwanten om te investeren. Ook altruïstische motieven kunnen een belangrijke motivatie voor een investering door FFF vormen.

Cultuurlening

Fonds Kwadraat en Cultuur+Ondernemen verstrekken cultuurleningen die in deze financieringsbehoefte kunnen voorzien. De looptijden van een cultuurlening zijn relatief kort, momenteel maximaal 5 tot 6 jaar. Het leenbedrag is maximaal €40.000. Dat maakt dat je een cultuurlening goed kunt gebruiken om een productiemiddel aan te schaffen.

Bancaire lening

Banken kunnen ook in je financieringsbehoefte voorzien. Doorgaans wordt een lening pas interessant bij bedragen van €50.000 en hoger, maar er zijn ook alternatieve financiële aanbieders die geld op zakelijke gronden uitlenen.

Lease

Lease is een vorm van financiering verstrekt door een maatschappij of leverancier die gespecialiseerd is in bepaalde typen bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld auto’s of technische installaties. Door hun kennis van het bedrijfsmiddel is een leasemaatschappij vaak in staat een aantrekkelijker financiering aan te bieden dan bijvoorbeeld een bank. Kenmerkend is dat je een maandelijks bedrag betaalt. Je spreidt de kosten van aanschaf uit over de beoogde gebruiksperiode. Afhankelijk van de vorm van de lease word je wel of geen eigenaar van het bedrijfsmiddel.

Welke financieringsbron of combinatie van bronnen het beste aansluit op je behoefte aan financiering, hangt af van je persoonlijke situatie, de casus en je mogelijkheden en voorkeuren. Steeds vaker zal er sprake van zijn dat je meerdere financieringsbronnen moet combineren om in je financieringsbehoefte te voorzien. En steeds vaker zullen nieuwe alternatieve vormen van financiering zoals Familie, Vrienden, Fans of mogelijk een crowdfunding daar deel van uitmaken. Dat brengt ons bij het fenomeen van Gestapeld Financieren.

Casus: Stream my event

Stream My Event maakt gebruik van de Talentlening. "Allereerst gebruikten we de lening voor de samenwerking met A-lab bij wie we ruimte huren en voor wie we klussen doen. Daarnaast hebben we inboedel aangeschaft om werkplekken te kunnen inrichten en verhuren. En we hebben nieuwe apparatuur gekocht voor ons productiebedrijf. De lening hebben we niet meteen volledig besteed. De veranderingen op technisch gebied gaan immers zo snel: het is verstandiger om wat achter de hand te houden." Lees meer...

Casus: Een nieuw instrument kopen met een lening

Nanja Bakker is harpiste. Voor de aanschaf van een nieuwe harp sloot zij een Cultuurlening af. Lees meer…

Cookiegebruik

Ik accepteer Nee, liever niet