Stap 1 Financieringsbehoefte

Voor je project, praktijk of onderneming heb je vaak bedrijfsmiddelen nodig. Denk aan een computer, camera, inventaris, 3D-printer, voorraad, muziekinstrument of bijvoorbeeld een website. Je durft tot aanschaf over te gaan omdat je verwacht dat je de aanschafkosten gaat terugverdienen, vaak binnen drie tot vijf jaar. De aanschafkosten lopen doorgaans uiteen van duizend tot soms tienduizenden euro’s of meer. En dat bedrag moet je bij aanschaf aan de leverancier betalen. Hoe financier je dat? We zetten de mogelijkheden voor je op een rij.

Actie Denk na over je financieringsbehoefte!

Schrijf voor jezelf het volgende op:

1. Stel voor jezelf vast waarvoor je geld nodig hebt.

2. Op welk moment heb je het geld precies nodig? Kijk naar je planning en probeer aan te geven op of omstreeks welke datum (of data) dat het geval is.

3. Becijfer wat je financieringsbehoefte is. Breng de investering die met de aanschaf van het productiemiddel gepaard gaat in kaart. Maak daarbij een onderscheid tussen investeringskosten (eenmalige kosten, bijvoorbeeld voor de aanschaf van zaken) en exploitatiekosten (kosten die te maken hebben met de uitvoering van activiteiten). Je hebt hiervoor verschillende soorten begrotingen: de investeringsbegroting en de exploitatiebegroting.

Voor deze stappen kan je ook gebruik maken van ons digitale ondernemingsplan!

Hou bij de bepaling van je financieringsbehoefte rekening met eventueel verschuldigde omzetbelasting. Als je ondernemer bent voor de omzetbelasting kan je die meestal terug vorderen. Niet iedere financier is bereid de betaling van de omzetbelasting voor te financieren.

Cookiegebruik

Ik accepteer Nee, liever niet